Obloha dnes...

Aktuálna obloha nad Bratislavou
Sky map by AstroViewer®

 

Aktuálne počasie

Sat 24

Stredná Európa vo viditeľnom a v IR svetle. (zdroj: sat24.com)

https://www.astro-foto.sk/obloha-dnes/ | Saved Sunday, January 26th, 2020 - 11:29 PM

Mesiac