Obloha dnes...

Aktuálna obloha nad Bratislavou
Sky map by AstroViewer®

 

Aktuálne počasie

Sat 24

Stredná Európa vo viditeľnom a v IR svetle. (zdroj: sat24.com)

http://www.astro-foto.sk/obloha-dnes/ | Saved Saturday, July 16th, 2016 - 5:19 AM

Mesiac